Privacy Policy

In dit privacybeleid ("Beleid") legt Mygloow ("https://mygloow.com") uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met wie wij uw gegevens delen. Dit beleid ziet op ons gebruik van jouw informatie die wij verzamelen op of via www.mygloow.com (de "Website") en onze fysieke locaties.Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. We verzamelen de volgende persoonsgegevens van jou:

Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld omdat wij zonder deze gegevens een door jou geplaatste bestelling niet kunnen uitvoeren. Indien het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor jouw gebruik van onze dienstverlening, dan wordt dit aangegeven op het moment dat u jouw persoonsgegevens verstrekt.Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verzenden deze berichten indien je hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens met:Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor of toegestaan in het licht van de in doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt (zie de paragraaf "hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?"), maar niet als de wet- of regelgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens korter of langer te bewaren. Wij bepalen de specifieke bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria:VeiligheidOverige

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons.